Evoluties in medische beeldvorming en gezondheidszorg

Consumerisatie, nieuwe technologieën, budgettaire druk en Covid geven de ecosystemen binnen de zorg een nieuwe vorm.

We hebben de laatste jaren veel veranderingen gezien, zowel aan de technologische kant met de uitbreiding naar de cloud, als aan de sociale kant met de gevolgen van de pandemie. Wat betekent dit voor de medische beeldvorming en de wereld van de gezondheidszorg?

We nemen vier belangrijke ontwikkelingen onder de loep, die de medische beeldvorming en de gezondheidszorg een nieuwe vorm geven:

  1. Patiëntenconsumentisme (Patiënten hebben de gegevens, maar ze willen duiding en interpretatie)
  2. Zorgsystemen worden slimmer (smart care - bv. door AI of slimme sensoren)
  3. Zorg wordt meer beschikbaar en staat dichter bij de patiënt (care anywhere - denk aan wearables, apps, en webbased tools)
  4. Gezondheidsgegevens worden steeds meer geanalyseerd en uitgewisseld (datagedreven gezondheidszorg - uitwisselingsplatforms, big data, enzovoort).

Laten we elk van deze ontwikkelingen eens van naderbij bekijken.

Patiëntenconsumentisme

Digitalisering heeft het voor mensen veel gemakkelijker gemaakt om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens. Met portalen, wearables en andere apps die meer gezondheidsgegevens opleveren, treden mensen steeds meer op als hun eigen zorgmanagers. Of het nu gaat om het verzamelen van gegevens uit een fitness-app, het lezen van een kopie van hun bloedwaarden of het uitvoeren van thuistests. Ze kijken naar hun zorgverleners voor hulp bij de interpretatie van de gegevens, advies over diagnoses en behandelingen en beter beheer van hun gezondheid.

Tegelijkertijd is er een afname van het aantal persoonlijke bezoeken aan de huisartsenpraktijk, die in eerste instantie werd gestimuleerd door Covid, maar nu kijken patiënten ook naar alternatieve opties (niet-traditioneel) voor gezondheidszorg of directe toegang tot specialisten om lange wachttijden en de verplaatsing naar de huisartsenpraktijk te vermijden. Mensen zullen zowel virtuele als persoonlijke sessies blijven zoeken naarmate we de pandemie achter ons laten.

Het laatste element, dat al voor de pandemie aan de orde was, is de hoeveelheid informatie die online beschikbaar is. Patiënten zijn beter (en soms verkeerd) geïnformeerd over hun aandoeningen (en eventuele grillen in hun lokale zorgsystemen), lang voordat ze met hun arts in contact komen. Net zoals mensen onderzoek doen naar hun auto, telefoon of volgende grote aankoop, passen zij dezelfde aanpak toe op hun gezondheid.

Zorgsystemen worden slimmer

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar zorg, gegevens en de mogelijkheid om gemakkelijk samen te werken. Er is een veel grotere behoefte aan veilige, schaalbare, flexibele oplossingen waarmee ze efficiënter kunnen samenwerken en waarmee ze de toenemende datagroei kunnen beheren en verwerken.

Geavanceerde beeldvormingstechnieken en efficiëntere apparatuur en ICT-oplossingen veranderen voortdurend de medische beeldvorming, en meer specifiek ons aandachtsgebied, radiologie. Ze worden ook steeds slimmer: het bekijken van beelden en het stellen van een diagnose worden steeds kwalitatiever en efficiënter. De radioloog krijgt daarbij de hulp van systemen die (1) de juiste informatie sneller en beter weergeven (bijv. hanging protocols, consolidatie van patiëntgegevens, etc.); en (2) helpen bij het stellen van de diagnose (3D processing en AI). De radiologen zelf gaan steeds meer subspecialiseren, één radioloog kan niet langer 'alles' doen. Samenwerkingsverbanden groeien of worden intenser.

Op het gebied van automatisering ligt de focus voor ziekenhuizen in Europa nog steeds op de implementatie van elektronische patiëntendossiers (EHR), uitwisselings-/samenwerkingsplatforms (eHealth) en het databeheer dat elk jaar toeneemt (VNA, PACS, etc.). Ziekenhuizen proberen hun dienstverlening te maximaliseren met betere zorgaanbiedingen en systemen, om zo meer patiënten aan te trekken.

Ook zien we een opkomst van gespecialiseerde particuliere zorg(ketens) die zich richten op specifieke diensten of zorg. Grotere spelers zijn op zoek naar schaalvergroting en uitbreiding van hun zorgaanbod. Zij zijn vaak geografisch verspreid en hebben behoefte aan flexibele, schaalbare en specifieke platforms, bijvoorbeeld voor labo of radiologie.

Zorg wordt meer beschikbaar en staat dichter bij de patiënt

Dit heeft verschillende facetten. Courante onderzoeken moeten zo dicht mogelijk bij de patiënt worden uitgevoerd, gespecialiseerde onderzoeken meer en meer centraal. Radiologen moeten op afstand een diagnose stellen en hoeven niet meer op de locatie te zijn waar het onderzoek wordt uitgevoerd (vaak alleen nog wel bij echografie). De vraag naar thuiswerken neemt toe en de patiënt gaat niet altijd naar dezelfde instelling voor een onderzoek, terwijl de gegevens wel overal beschikbaar moeten zijn in zijn of haar verdere zorgtraject. De radioloog heeft ook behoefte aan ziekenhuisoverstijgende vergelijkende onderzoeken.

Gezondheidsgegevens worden steeds meer geanalyseerd en uitgewisseld

De nieuwe modaliteiten leveren meer en betere gegevens op (vooral, maar niet alleen, beelden) die moeten worden verwerkt, opgeslagen, geanalyseerd en beoordeeld. Een ziekenhuis werkt vooral met beelden en in elke regio is er een bewaarplicht van vele jaren. Radiologen moeten ook over steeds intelligentere systemen beschikken om de grote datavolumes te kunnen beoordelen.

De waarde van "pure" webgebaseerde technologie voor radiologie

Webgebaseerde technologie in het algemeen heeft veel voordelen die van toepassing zijn op medische beeldvorming:

  • Radiologen (gebruikers) zijn niet langer gebonden aan een bepaald werkstation. Meer en meer onderzoeken worden op afstand gerapporteerd (thuis of in een andere instelling).
  • De PACS-systemen evolueren en moeten vaak geüpgraded worden om aan de eisen/verwachtingen te blijven voldoen. Dankzij webtechnologie is het niet nodig de clients te upgraden, alleen de centrale omgeving moet worden geüpgraded.
  • Elk platform wordt ondersteund. Een gebruiker (radioloog/arts/patiënt) kan met de juiste toegangsrechten gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie op elk apparaat.
  • Voor elke software die niet gebonden is aan een werkstation of hypergespecialiseerd is (en vaak op het werkstation zelf draait), heeft webtechnologie reeds haar waarde bewezen. Voor PACS, RIS, EHR en eHealth-platforms heeft pure webtechnologie (HTML - alleen een browser nodig op elk apparaat) zijn nut en kracht bewezen.

Covid als motor voor verandering

Ten slotte heeft de pandemie belangrijke gevolgen gehad voor de medische beeldvorming en de gezondheidszorg. Een belangrijke ontwikkeling is de sterk toegenomen behoefte aan op afstand lezen van beelden. Bovendien staan de budgetten door Covid-19 nog meer onder druk door de daling van het aantal patiënten, waardoor ziekenhuizen ook op zoek zijn naar de meest kosteneffectieve oplossingen. Voorts is er een toenemende vraag naar netwerken en samenwerking tussen ziekenhuizen - wat ook een drijfveer is voor het gebruik van web-gebaseerde cloud-oplossingen zoals PACSonWEB als een PACS.

Als u meer wilt weten over de PACSonWEB oplossing, neem dan contact met ons op info@dobcomed.com

Back to Blog

Gerelateerde artikels

PACSonWEB 3.3.500: uitgebreide functionaliteit en gestroomlijnde verslaglegging in nieuwste versie

We kondigen PACSonWEB V. 3.3.500 aan: de nieuwste release van ons cloud-gebaseerde diagnostische...

PACSonWEB versie 3.3.800, a DeepUnity solution, brengt een innovatief uploadportaal, verbetert de workflow voor radiologen en introduceert een nieuw platform dat naadloos aansluit op AI.

Met veel plezier kondigen we PACSonWEB, versie 3.3.800 aan. Met deze versie onderstrepen we onze...

PACSonWEB 3.3.400: nieuwe versie vereenvoudigt en versnelt verslaglegging

Nieuwe sjablonen, snelkoppelingen en verbeteringen aan de spraakherkenningsfunctie Het doel met...