Beveiligingsrisico's beheren en optimale prestaties garanderen voor beoordeling van radiologiebeelden op afstand

COVID-19 heeft een enorme druk gelegd op organisaties om meer initiatieven tot digitalisatie te nemen en cloudcomputing te omarmen. Zelfs vóór de pandemie beoordeelden radiologen al onderzoeksbeelden vanuit huis of andere locaties. De mogelijkheid om beelden te beoordelen vanaf elke locatie buiten het ziekenhuis biedt in de huidige situatie nog meer voordelen.

Beoordeling op afstand is uitgegroeid tot een belangrijke manier om het aantal sociale contacten te beperken en kwetsbare radiologen en anderen in het ziekenhuis te beschermen en tegelijkertijd toch patiëntenzorg te verlenen. Bovendien garandeert beoordeling op afstand vlotte interpretatiemogelijkheden in spoedscenario's, zo blijkt uit een open-access-artikel, dat voorafgaand aan de gedrukte versie elektronisch is gepubliceerd, door het American Journal of Roentgenology (AJR)1.

De gevolgen voor IT-afdelingen in de gezondheidszorg 

In de huidige omstandigheden worden IT-afdelingen in de gezondheidszorg met een hele resem aan uitdagingen geconfronteerd: van het leveren van de juiste middelen aan radiologen voor thuiswerken tot het bieden van een veilige werkomgeving. Volgens onderzoeks- en analyse-experts bij Gartner2 behoren de schaarste aan technisch beveiligingspersoneel, de naleving van wet- en regelgeving en de gestage toename van nieuwe bedreigingen tot de belangrijkste uitdagingen op vlak van beveiliging.

Een gangbare aanpak voor beoordeling op afstand is radiologen te voorzien van een VPN-verbinding die ze kunnen gebruiken op hun eigen pc of laptop thuis, via werkstations die eigendom zijn van het bedrijf en door het bedrijf worden beheerd, of in combinatie met oplossingen voor virtuele desktops.

Hier volgen enkele risico's verbonden aan het gebruik van VPN-verbindingen.


VPN-verbinding op een eigen pc of laptop

Hoewel deze optie gemakkelijk te installeren is, zijn er verschillende veiligheidsrisico's aan verbonden. Morey Haber3 heeft enkele van de voornaamste punten van zorg op een rijtje gezet. 

 1. meerdere gebruikers vergroten de risico's
 2. onvoldoende beveiliging van de host en inadequate authenticatie
 3. lager verdedigingsniveau tegen malware
 4. geen beveiligingssoftware
Werkstations in eigendom en beheer van het bedrijf

Een werkstation dat eigendom is van en beheerd wordt door een bedrijf zou de hierboven vermelde risico's tot een minimum beperken en functioneert als een regulier PACS-werkstation voor de radioloog. Het betekent wel dat de werkstations op afstand moeten worden beheerd, bijgewerkt en ondersteund om een veilige toegang tot patiëntenbeelden en -gegevens te waarborgen.  

Prestaties kunnen nog steeds een probleem zijn, aangezien VPN's meestal werken via een gedeelde internetverbinding met de organisatie. Dit betekent dat de vereiste prestaties niet kunnen worden gegarandeerd, omdat er sprake kan zijn van een gebrek aan uploadbandbreedte bij de zorgorganisatie.

VPN in combinatie met een oplossingen voor virtuele desktops

Met oplossingen zoals Citrix of VirtualBox maken zorgorganisaties op de thuiscomputer van de radioloog een virtuele desktop aan met toegang tot de applicaties van de zorgorganisatie. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit een uitstekende keuze en betrekkelijk eenvoudig te implementeren. Vanwege de grote datasets zijn deze oplossingen echter niet geschikt voor het beoordelen van onderzoeken in PACS. Ook bieden ze geen ondersteuning voor window leveling, 3D en spraakherkenningstools.

De evolutie van het webgebaseerde cloudplatform in de gezondheidszorg

Met het gebruik van een VPN, de installatie van lokale software en het ter beschikking stellen van een pc aan radiologen kan een aantal van de veiligheids- en prestatieproblemen voor beoordeling op afstand worden verholpen. Deze aanpak blijft echter risicovol en vereist aanzienlijke ondersteuning van IT-afdelingen.

Vanwege de beveiligingsuitdagingen en de behoefte aan meerdere softwareapplicaties voor medische beeldvorming en aan voldoende bandbreedte voor radiologen, begint de toepassing van cloudgebaseerde technologieën terrein te winnen. 

Hier zijn verschillende redenen voor:

 • verouderde technologie
 • de technologische lat ligt te hoog om elke functie in een webomgeving te implementeren
 • multitenant-cloud
 • prestaties
Webgebaseerde cloud-PACS

Een webgebaseerde PACS-oplossing in de cloud kan de veiligheidsrisico's van een VPN elimineren, vereist geen installatie van software om op afstand lossless DICOM-beelden van hoge kwaliteit te bekijken, en is beschikbaar via elke browser op elk apparaat dat met internet is verbonden. Met een echt cloud-PACS kunnen radiologen:

 1. verslagen (eventueel voorlopige) voorbereiden op een externe locatie, bijvoorbeeld vanuit huis of een ander kantoor
 2. eenvoudig samenwerken met andere groepen en radiologen die beelden beoordelen
 3. toegang krijgen tot de volledige PACS-functionaliteit zonder dat een VPN of een complexe IT-infrastructuur is vereist

De voordelen van deze technologie voor de gezondheidszorg stelt organisaties in staat hun huidige infrastructuur te behouden en te vereenvoudigen, de beheertaken en de totale kosten te verlagen en een oplossing te bieden voor werken op afstand, zonder nadelige gevolgen voor het beveiligingsbeleid en de patiëntenzorg.

Meer informatie over de verschillende punten is te vinden in onze whitepaper 'Beoordeling van radiologiebeelden op afstand: veiligheidsrisico's beheren en optimale prestaties waarborgen.'

Misschien vindt u onze whitepaper 'Wat cloudgebaseerde diensten kunnen betekenen voor uw organisatie in de gezondheidszorg' ook interessant.  

References: 

 1. Srini Tridandapani, Greg Holl, and Cheri L. Canon, ‘Rapid Deployment of Home PACS Workstations to Enable Social Distancing in the Coronavirus Disease (COVID-19) Era,’ American Journal of Roentgenology 2020 215:6, 1351-1353. Geraadpleegd op: https://www.ajronline.org/doi/ full/10.2214/AJR.20.23495
 2. Christy Pettey, 'Gartner Top 9 Security and Risk Trends for 2020', 17 september 2020. Geraadpleegd op: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-9-security-and-risk-trends-for-2020/
 3. Morey Haber, 'The Dangers Of Using A VPN On Home Computers For Work And What To Do Instead', Forbes, Forbes Technology Council, 17 juli 2020, geraaadpleegd op: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/01/17/the-dangers-of-using-vpn-on-home-computers-for-work-and-what-to-do-instead/?sh=5041735d6349
 4. AV-TEST Security Report 2019/2020, van het onafhankelijk onderzoeksinstituut voor IT-beveiliging in Duitsland, geraadpleegd op: https:// www.av-test.org/fileadmin/pdf/security_report/AV-TEST_Security_Report_2019-2020.pdf
 5. Sophie Anderson, 'Antivirus and Cybersecurity Statistics, Trends & Facts 2021', SafetyDetectives, 24 januari 2020, geraadpleegd op: https:// www.safetydetectives.com/blog/antivirus-statistics/#:~:text=The%20 Threats%20Against%20Regular%20Users&text=However%2C%20 an%20estimated%20one%2Dfourth,PUPs%20(potentially%20unwanted%20programs) 

 

 

 

 

Back to Blog

Gerelateerde artikels

Beveiliging en de cloud

Waarom cloudoplossingen vandaag de dag de beste beveiligingsaanpak zijn Tijdens RSNA 2021 stond...

Maak kennis met PACSonWEB 3.3.100: volledige PACS-cloudfunctionaliteit met verbeterde flexibiliteit, efficiëntie en personalisering

Of u nu in de afdeling medische beeldvorming of vanop afstand werkt, PACSonWEB 3.3.100 biedt...

PACSonWEB 3.3.400: nieuwe versie vereenvoudigt en versnelt verslaglegging

Nieuwe sjablonen, snelkoppelingen en verbeteringen aan de spraakherkenningsfunctie Het doel met...